Mad og reklamer påvirker din hjerne

 
Vi har fået vigtig viden om, hvordan vores hjerne bliver påvirket af det mad og drikke vi indtager, men også præcis hvordan reklamer kan programmeres til, at påvirke vores hjerne.
 
Vores fødevarer påvirker direkte vores insulære cortex. Det er et stort gråt område i hjernebarken og området styrer bland andet kroppens fordøjelsessystemer. Dette område aktiveres, når din krop indtager mad med lav vibration eller når en moralsk begivenhed finder sted.
 
Dette område af hjernen arbejder direkte sammen med tarmen og har evnen til, at aktivere en udrensning af følelser og en udrensning af fysisk materiale. Det betyder, at maden vil fjerne sig selv fra kroppen, fordi den er på en for lav frekvens til at blive optaget i kroppen. En dårligt fungerende insulær cortex, påvirker derfor kroppens egen evne til, at udskille fødevarer med lav frekvens, fødevarer der ikke er sunde for os.
 
Den insulære cortex bearbejder data, impulser og sanser fra et område i midten af hjernen der hedder Thalamus. Dette område spiller en vigtig rolle i vores fysiologi. Thalamus består af forskellige kerner, der hver tjener en unik rolle, lige fra videresendelse af sanse- og motoriske signaler, samt regulering af vores bevidsthed og opmærksomhed. Hvis den insulære cortex ikke fungerer optimalt, kan personer forekomme usympatiske og apatiske (modsat af empatisk), hvorimod en velfungerende insulær cortex fremelsker det moralske og empatiske menneske.
 
Men der er kemikalier i miljøet og i maden, som arbejder med dette område af hjernen og begrænser funktionerne i den insulære cortex. 
 
Også reklamer kan påvirke den insulære cortex. De kaldes for subliminale budskaber i underholdning og de har potentiale til, at programmere dette center i hjernen. Subliminale reklamer benytter sig af stimulation af vores sanser og de kan også direkte påvirke vores insulære cortex. Selvom modtageren ikke bevidst lægger mærke til det, hverken under eller efter eksponeringen, har det stadig en effekt på modtageren.
 
Disse reklamer synes at sløve vores moralske sanser. Så når der opstår en normal omstændighed, som normalt ville forårsage en reaktion af afsky, vil personen være immun over for den. Et eksempel på dette kunne være et traume, der sker foran personen. Når dette område er korrekt afbalanceret, vil personen reagere med korrekt moral og afsky. Når dette område er ude af balance, vil den negative begivenhed ikke forårsage nogen fysisk reaktion. Det vil virke som om at personen er følelseskold, hvorimod det i virkeligheden er en kombination af at se mange reklamer og indtage fødevarer med lav vibration / usunde fødevarer.
 
Vi ved alle, at der kan ligge skjulte ting i reklamer, som vi ikke er opmærksomme på. Men nu ved du præcis hvorfor vi konstant bliver bombarderet med reklamer i mainstream medier på tv, youtube, facebook og andre steder.
 
Korrekt afbalancering af kroppen med detox metoder og begrænsning af underholdning der indeholder disse typer af subliminale budskaber, kan styrke dit immunforsvar og bringe balance og fred tilbage til kroppen.
 
At blive bevidst om denne viden, er altid det første skridt til, at bringe balance i sindet, kroppen og ånden. Husk at i hvert øjeblik i denne virkelighed, oplever du mange følelsesmæssige reaktioner fra dine omgivelser og fra alle på alle fysiske ting du indtager i kroppen. Evolutionsprocessen er at blive bevidst om alle fysiske, kropslige og følelsesmæssige reaktioner. Opmærksomhed på følelser i sanserne på et meget dybere niveau. Alt har en frekvens kodet ind i det. Føl disse frekvenser og bring aura-feltet tilbage i balance.
 
Sendt med megen kærlighed og velsignelser, Arcturians (mit højere jeg har hjulpet mig med informationerne angående Thalamus)
  • Læst: 38

Historien om frøungerne

Det var en gang en flok frøunger som skulle arrangere en konkurrence.

Målet var at komme i 5. dimension via meditation, efter først at få åbnet deres 3. øje, deres Pineal kirtel i midten af hjernen. Frøungerne skulle hver især meditere 1 time hver dag indtil de nåede målet.

Mange havde samlet sig for, at følge forløbet og heppe på udøverne.

Så gik starten og ærlig talt, ingen af tilskuerne troede virkelig på, at frøungerne kunne klare, at få åbnet deres 3. øje via meditation.

Man hørte udtalelser som: "Åh, det alt for svært! Ingen kan holde ud at meditere HVER dag over længere tid! Der er alt for mange ting der forstyrer i ens hverdag."

Man hørte også tilråb såsom: "De klarer aldrig at løfte deres frekvens via mediation." eller: "Ingen har en chance for at det lykkes, det er alt for svært!"

Frøungerne begyndte at give op, én efter én, men der var stadig nogen der fortsatte ufortrødent.

Mange tilskuere fortsatte med at råbe: "Det er alt for svært! Nu har de mediteret 1 time om dagen, 10 dage i træk og intet er sket. Ingen vil klare det!"

Flere frøunger blev utålmodige og gav op, men én bestemt frøunge fortsatte og blev bare ved, dag efter dag blev han ved... HAN ville slet og ret ikke give op!

Til slut havde alle andre opgivet deres daglige meditation, undtagen denne ene frøunge. Han fik endelig åbnet sit 3. øje via meditation og kom senere i 5. dimension.

DA ville de andre deltagere naturligt nok vide, hvordan han egentlig klarede det. En udøver spurgte frøungen om, hvordan han havde klaret at udføre den kæmpe præstation og nå målet.

Da viste det sig at... Vinderen var slet og ret DØV! Han havde simpelthen ikke hørt, de mange tilråb om, at han ikke kunne klare det.

Selvtillid handler om at tro på sig selv, uanset hvad andre mener og siger.

Og lærdommen af denne fortælling er: Lyt aldrig til folk som har en tendens til altid, at være negative og pessimister, for de tager dine dejligste drømme og ønsker fra dig. De dejlige drømme som du har i dit hjerte!

Tænk altid over ordenes kraft, fordi alt hvad du hører, læser og tænker, påvirker DINE følelser og DIN udvikling. Uanset om de negative vibrationer kommer fra andre eller dig selv via tanker, så kender din hjerne ikke forskel... vidste du det?

Derfor: Vær ALTID POSITIV!

Og frem for alt: Vær slet og ret DØV, når nogen siger til DIG at DU ikke kan fuldføre DINE drømme! Tænk altid: DU kan også klare det!

Disse mange frøunger var næsten ens, men det er den enkeltes tanker, beslutsomhed og målrettethed der gør den helt store forskel.
At være målrettet og beslutsom er vigtigt, men det er din vedholdenhed der er altafgørende for din spirituelle udvikling.

PS. Ovenstående kan du også bruge i andre af livets fasseter.
Forskellen på det umulige og det mulige grundlægges, i en persons vilje og beslutsomhed til at opnå målet.

NAMASTE - LOVE YOU

  • Læst: 37

Din intention er afgørende QFS

 
For nogle dage siden skrev jeg om QFS - Quantum Financial System. https://www.facebook.com/jakob.andersen.9699/posts/10222762046694786
 
Udover vores hensigt angående det finansielle, så vil alle andre af vores hensigter også registreres i nær fremtid. Hvis der er en der går rundt og planlægger et røveri eller f.eks. personlig chikane, så registreres det og denne person kontaktes. Denne kontakt sker på universets måde, måske møder denne person en anden, der fortæller om hvad service til andre er og hvordan man kan leve ud fra kærlighed. Personen præsenteres måske for en film eller youtube video, der tydeligt fortæller om hvad service til andre går ud på.
 
Hvis en person konsekvent vælger service til sig selv, så fjernes denne person fra Jorden. Jeg tror selv dette sker via pludselig død, det kan være en trafikulykke eller andet der forårsager dødsfaldet. Sjælen føres derefter over i en anden verden i 3. dimension. Mange har faktisk allerede nu, selv valgt, at de skal forlade jorden inden for relativ kort tid. Dette gøres via et møde og dialog med sit højere jeg, på det æteriske plan. Dette sker imens vi sover.
 
Hver person har 3 valg. Først valget imellem service til sig selv eller service til andre. Så enkelt er det. På den nye jord i 5. dimension handler og tænker alle ud fra hjertet. Kærlighed til sig selv, kærlighed til andre og kærlighed til vores skaber kilde, som er i os selv og i absolut alt andet i universet.
 
Vælger du service til andre, har du også her to valg. Langt de fleste vælger service til andre. Det kan være i form af, at rådgive andre til sunde kostvaner, meditation og det, at sende tanker i en samtale, ned i hjertet og dermed tænke med hjertet, inden vi taler. Service til andre kan også være, at hjælpe andre med praktiske ting såsom at klippe hæk eller gøre en fremmed opmærksom på, at deres rude står åben i deres parkerede bil.
 
Hvis du har valgt service til andre, har du et andet valg du kan træffe, der kaldes service til vores skaber. Dette valg kræver mere af dig. Universet giver dig flere forpligtelser og større ansvar på forskellig vis.
 
Der var en global måling af den samlede frekvens på jorden den 8. august. Resultatet var, at 2,7 billioner har valgt service til andre fremfor service til sig selv. Det er meget positivt. 900.000 har valgt den mere krævende, service til vores skaber. Om det samlet set er nok til, at vi snart får den store afsløring, som mange af os går og venter på, det er jeg i tvivl om.
 
Den galaktiske føderation vil fra den 22. august begynde, at påvirke vores tanke og handlemønstre på forskellig vis. Alt for mange mennesker, handler ud fra styring af den venstre hjernehalvdel, der er praktisk og logisk. Vores højre halvdel af hjernen skal aktiveres hos langt flere mennesker. Den højre hjernehalvdel styrer vores intuition, kreativitet og der hvor der skabes fundament for, at få kontakt til vores højere jeg. Alt dette tales der om i denne video.
 
Elsker dig betingelsesløst
  • Læst: 36

Kryon ***

Jeg præsenterer dig for Kryon. Kryon er en inkarneret sjæl ind i en menneskelig krop, ligesom du og jeg. Kryon vågnede op fra sin dvale, i denne menneskelige skal, helt tilbage i midten af 1980'erne. Om nogen, har Kryon formået at løfte sig selv ind i de meget høje vibrationer og han besidder enormt megen visdom. Især visdom om hvorfor vi er her, hvad der sker med vores sjæl og fysiske krop lige nu i disse tider, men også om hvad der kommer. Kryon har dybt fat i alt hvad der sker.
 
Advarsel: Søde ven, vær venligst opmærksom på, at der er mange youtube kanaler hvor vi hører stemmen fra Kryon. Men der findes kun ét sted Kryon taler, og det er på youtube kanalen "Kryon - LeeCarrol". Andre kanaler kalder sig for Kryon, men det er ikke ham. Det kan måske være kopier af det han har sagt og nogen gange med tilføjelser eller udelukkelser af ting han har sagt.
I denne video fortæller Kryon, om hvordan dit virkelige jeg er, på den anden side i 5. dimension.
 
Kryon beder os om, at prøve glemme alt hvad du tror du ved. Før du kom her, ind i dette liv, i denne inkarnation, i denne krop, så var du en del af det himmelske rige. Hvad er begrænsningerne for en engel, en engel uden krop, øjne og ører? Der er ingen! En engle sjæl i alverdens farver, farver vi har set og farver vi endnu ikke har set med vores øjne. Det var dig, inden du inkarnerede ind i denne krop. Du var et himmelsk væsen i alle tænkelige former og betragtninger. Du kan hører lys og dufte lyd, der er ingen begrænsninger.
 
Inkarnation i en fysisk krop er langt fra første gang du gør dette - gamle sjæl. Du har gjort det her mange gange. Din kreative gamle sjæl, er en del af vores skabers kilde. Men hvor er gud, kan du spørge. Svaret på det er blot "Ja" - der er ingen specifik lokation af vores skaber, for han er i dig i alle aspekter, ligesom han er i absolut alt andet.
 
Mennesket har begrænsninger i det vi kan se og høre, inden for specifikke frekvenser. Men det betyder ikke, at der ikke findes ting uden for disse frekvenser vi ikke kan se eller høre. Der er så meget mere i dette univers, end vi kan se og høre.
Du er ikke den person du ser i spejlet, du er så meget mere. Din fysiske krop, er ved at udvikle sig til et himmelsk væsen. Dit spejlbillede vil ændre sig, så du endelig kan se hvem du i virkeligheden er. Det er hvem du i virkeligheden er.
 
Du har selv valgt dine forældre, ligesom dine forældre har valgt dig. Og det er ikke første gang, at i er sammen i en fysisk krop på denne jord. Det er sket mange gange - gamle sjæl.
 
Tøm kroppen for al logik. Du har ikke mistet nogen i dette liv, af det vi kalder død. Nej. De er der stadig og har altid været der. Ligesom dit over jeg altid er der hos dig og absolut alle steder, så er de afdøde der også - hele tiden, gamle sjæl. Kan du mærke det?
 
Fødslen af dig og andre er en glædens dag for forældre og andre tæt relaterede. Dette lille nyfødte barn... med en gammel sjæl. Hvis du kan se igennem den lille biologiske krop, vil du se en gammel sjæl, med megen visdom. Hvis du lytter til barnet, som den gamle sjæl den er, så vil den fortælle: Jeg er tilbage, jeg er gammel og hvis du lytter til det jeg siger, så er der megen læring til dig.
 
(min note: Er det ikke sådan, at vi nogen gange hører rene guldkorn fra helt små børn? Guldkorn vi burde tage til os og omfavne. Det er visdom i den reneste form. Lyt, lær, husk det. praktiser det.)
 
Dette lille barn, der ikke kan tale og udtrykke sig endnu, har stor visdom og storhed inde i sig. Alle mødre ved dette. Så starter livet med den programmering til den 3 dimensionelle verden vi lever i og denne rene barnlige sjæl udvikler sig. Uanset hvordan vi har udviklet os, så har vi et frit valg til, at vælge anderledes end der hvor vi endte. Hvis du læser disse ord, eller lytter til Kryon, så har du truffet et godt valg. Kærlighedens valg.
 
Selvom du har været inkarneret i en fysisk krop mange mange gange, så er vi i en situation på jorden som du kun har oplevet få gange i dit lange gamle sjæleliv. Transformationen fra 3. til 5. dimension. Det sker kun sjældent - søde gamle sjæl. Når vi alle har gjort dette, så vil du fyldes med lykke og glædestårer.
 
Jo flere du rører med dit lys, jo hurtigere vil dette skifte ske. Det vil også ske for dem, der ikke lytter til Kryon eller har valgt kærligheden. Også de vil se lyset og sandheden om den verden vi lever i. Potentialet i at opdage, hvem du i virkeligheden er. Det er systemet, det er hele formålet med, at være lige her, lige nu i dette øjeblik på vores smukke jord.
 
Og som kun Kryon kan afslutte en passioneret fortælling. "Jeg kender dig, bedre end du kender dig selv - and so it is."
 
  • Læst: 36

Man skulle tro vi er i krig

For det virker godt nok sådan, når jeg ser opslag fra mange "vågne" venner på fb og andre steder.
 
Hvorfor skriver mange hele tiden om de farlige kloner, reptiler, fake news, cabal, farlige vacciner og bliver hevet ind i en verden baseret på frygt? Det må jo være fordi de tror, at ovenstående er en ægte fare. De må jo ikke have tillid til den himmelske plan der er planlagt for tusinder af år siden. Dem der tager frygten til sig, har de fuld tillid til deres højere jeg, deres skytsengel og andre spirituelle guider?
 
Jamen Jakob, ser du da ikke at vaccinerne er farlige. Jo de er farlige og jeg ville aldrig selv tage en eller blive testet, men tænk dette scenarie. Jeg går ned og bliver vaccineret, ikke en gang, men hele to gange, fuld vaccination. Vil jeg så dø inden for 2-3 år? Nej, absolut nej, for ved du hvad? Selvom begge sprøjter var propfyldte med farlige stoffer, kan intet, absolut intet røre mig! Nogle vil mene jeg er naiv i min tro på den himmelske plan, men så hør her.
 
Vi er sjæle der er inkarneret ind i en fysisk krop. Denne krop er lavet af æterisk materiale. Det æteriske legeme kan modificeres og renses 100%, så jeg er fuldkommen rask igen. Dette kan f.eks. ske imens jeg sover, hvor min fysiske krop ligger i sengen og min æteriske krop tages op i et rumskib og heales fuldkomment. Når jeg står op næste morgen er jeg fuldkommen uberørt og klar til endnu en dejlig gåtur i naturen.
 
Af samme grund har jeg ikke taget kontakt til min ex angående, om hun overvejer om hun eller vores børn skal have vaxx. SÅ meget stoler jeg på den himmelske plan! Jeg HAR spurgt og fået at vide, at alle i min familie klare sig igennem dette. Derfor er jeg helt rolig. Har du spurgt dine spirituelle guider? Hvis nej, hvorfor ikke? Tror du ikke at du har nogle guider? Spørg og du skal få svar. Dine guider kender godt din åndelige udvikling og vil give dig et præcist svar, så du kan forstå det. Det kan være i form af en video, link eller lignende.
 
Jeg har ikke skrevet om dette før, men jeg bliver kontaktet af rigtig mange, som beskriver præcis det jeg fortæller herover. Også fra folk, der i den virkelige verden, er blevet direkte kontaktet af himmelske væsener, hvorefter de er blevet opgraderet og healet her i den fysiske verden.
 
De fleste mennesker, tror ikke på historier som disse, før det rent faktisk sker for en selv, eller de ser det med deres egne øjne. Men det kommer ikke til at ske for dig, før du giver fuldstændigt slip på de negative energier, øger din vibration og søger kontakten med vores skaber, din skytsengel og/eller andre af dome spirituelle guider. Med mindre det står i din sjæle kontrakt naturligvis.
 
Er der nogen der får voldsomme symptomer sker det, fordi der er en mening med det. Det skal give en læring til den enkelte og denne persons omgangskreds. Så enkelt er det. 
 
Vores galaktiske familie HAR jo sagt til os, igen og igen, at ALT er en illusion. De HAR sagt til os, at dem der dør, de dør enten fordi det står i deres sjæle kontrakt og det skal give læring til de efterladte eller de dør fordi det vurderes, at denne sjæl ikke kan nå, at udvikle sig nok til, at kunne klare skiftet til Jorden i 5. dimension. Det er underordnet om de dør af en blodprop efter vaccinen eller i en trafikulykke. Desuden har mange allerede nu, selv valgt et tidspunkt i nær fremtid, hvor de skal forlade jorden. Så enkelt er det og alligevel ser jeg "vågne" der køber ind på frygten og laver det ene opslag efter det andet, der udelukkende er baseret på frygt.
 
Jeg har sagt det før og siger det igen. Der er INGEN fjende uden for dig selv. Fjenden findes kun inde i dig selv. Distancer dig selv fra alle informationer og personer der giver dig negativ energi. Søg op i højere vibrationer ved, at grounde i naturen og meditere hver eneste dag i minimum 20 min. Job done!
 
Tro ikke bare på mig, spørg selv og du får svar. Præcis som Ærkeengel Michael fortæller  igen i denne video. Han siger det hele er en illusion og at du bare skal spørge, så får du svar.
 
NAMASTE - love you all
https://youtu.be/HDvtue1oQjs
  • Læst: 35