Jesus - Hvem var han? - del 1

Jesus og genkomsten af Jesus, er en opdigtet historie af romerriget, baseret på at de egyptiske guder sagde, at de ville komme tilbage.

Ca. 1.200 BC, var der en fremherskende trosretning i Nordafrika og egypten, hvor de tilbad solguden. Dette er ført videre til alle store religioner. Navnet Jesus / Yeshua er taget fra en tidligere tiders romersk hersker.

I gamle tider blev folke slægten, Druiderne, destrueret af sønnen til Josephus Titus, generalen Vespasian. Titus blev født som Joseph Ben Mathias. Begge var højt rangerede herskere i romerriget. Cæsar brugte sine generaler til masse kontrol af store befolkningsgrupper.

Oprørerne var dem fra Palæstina, og de skulle bekæmpes med 70.000 soldater, startende fra Galileo (vidst nok Tyrkiet) og sydover, til store dele af nordafrika. Flavius Josephus Titus fangede den oprørske leder, der senere begik selvmord.

På ordre fra Cæsar, slettede romerne alle kopier af alle skrifter og monumenter, der kunne dokumentere vores sande historie. Også dem skrevet af Druiderne. Alle originalerne blev gemt i Rom - i Vatikanet.

Romerne tog de store religioner, Islam, Kristendom, Katolisme og Jødedom og drejede alle tekster og læring til, at passe ind i deres narrativ. Jesus blev afskåret i Jødedommen, således at der kunne skabes splid imellem disse trossamfund.

Ved at skabe splid, behøvede romerne ikke at bruge sit militær til, at kontrollere masserne. De forskellige trossamfund blev selv pænt gode til, at bekrige hinanden. Historierne der fortælles i disse religioner er tæt på de samme, men med forskellige navne.

Først i år 69 AD findes navnet Jesus nævnt første gang. Korset ses først brugt i år 680 AD. Malerier af Jesus ses først i år 1772.

Flavius Josephus Titus gjorde sig selv til Jesus, da mange af hans bedrifter er omfortolket i tekster til alle store trossamfund. Alle profeter er opfundet til lejligheden og navnene er taget fra tidligere tiders herskere og generaler. Jesus = Frelseren = Flavius JosephusTitus.

Alt det og meget mere fortæller Pleiadians i denne video.

https://youtu.be/IVMUkgKC5As

  • Læst: 37