Emerald tablets of Thoth

På dansk oversættes det til Smagrad tavlerne fra Thoth. Disse tavler er lavet af ædelstenen Smagrad hvor Thoth har skrevet om hele sit liv, imens han var her på jorden.
 
Thoth var en af egyptiske guder. Vi bliver for fortalt, at han er hjernen bag hele de komplekse udregninger, vedrørende årstider, solen og månens bane over jorden og stjernernes bevægelse på himlen. Ifølge Emerald tablets er historien en ganske anden.
 
Thoth og de andre egyptiske guder kom til jorden ca. 50-75.000 år siden. De kom i deres rumskibe og holdt deres teknologi og viden om dette hemmeligt for mennesker. Thoth står for skabelsen af den store Giza pyramide og han beskriver, at han byggede en stor løve statue (Sphinxen), hvor hans rumskib blev opbevaret nedenunder.
 
Jeg har tidligere fortalt, at der findes nærmest en labyrint af rum og gange under Sphinxen og der findes desuden en af jordens store stjerne portaler.
 
Thoth beskriver hvordan han hjælper med, at lære mennesket om det indre tempel og hvordan de kunne søge lyset igennem den indre åndelige udvikling.
 
Thoth beskriver også mørke væsener, der skiftede udseende og form så de lignede mennesker. I denne forklædning gik de rundt blandt mennesker uden, at de blev opdaget. Thoth beskriver yderligere, at disse mørke væsener, var mestre til, at infiltrere mange vigtige positioner og manipulere mennesker til, at ubevidst at søge imod mørket. Samtidigt havde de egyptiske guder den stik modsatte mission, at løfte den menneskelige bevidsthed op i lyset.
 
Thoth beskriver sin egen sjælelige udvikling og bliver hurtigt opmærksom på, at han ikke er den fysiske krop han besidder. Thoth er et væsen med stor stor visdom og åndelig indsigt. Han lærer hurtigt, at ham selv alt omkring ham ikke er den fysiske masse det ser ud til at være.
 
Thoth lærer at ændre former og størrelser på fysisk materiale, alene ved brug af sine tanker. Thoth beskriver yderligere, at han lærte at omdanne sin egen fysiske krop i både udseende og størrelse.
 
Thoth beskriver desuden, at han når så langt i sin udvikling, at han en dag møder de 7 højeste høje åndelige væsener. Ved mange mange møder, modtager Thoth stor læring om alt fra æterisk substans, jordens univers og senere fortælles han om de mange universer og hvordan det fungerer uden for jorden.
 
Thoth læres om de love der er gældende for hvert niveau en sjæl kan udvikles i og han læres også om Equinox, som er læren om de inkarnations tidsrammer som en 3. dimensionel verden følger. Det er kort fortalt en cyklus på 25.920 år, som deles op i 12 mindre perioder på 1.260 år. Cyklussen gentages 3 gange i alt = 77.760 års reinkarnationer af sjæle. Efter dette antal år, omdannes disse 3 dimensionelle verdener til en verden i 5D.
 
Thoth opnår et niveau af han sjæle udvikling, hvor hans fysiske krop ophører med at eksistere og han bliver en ren energi sjæl af himmelsk æterisk substans.
 
De egyptiske guder forlod jorden mellem 10-14.000 år siden.
 
The Emerald tablets er ren guf for sådan en som mig, så jeg skal lytte til vedhæftede lydbog igen og igen.
 
  • Læst: 44